אירוע פתיחת החנות החדשה ב-11.9.12

פתיחת החנות החדשה