תאורה: תיל און לייטינג
אדריכלית: רונית מרום
צילום: רונן אברהם

1/12

גם התאורה משולבת במשחק הצבעים

בית פרטי ברמת השרון